Ophævelse af sø- og åbeskyttelseslinje ved lokalplan 435

Billede af lokalplanområdet ved Søndersøvej

Naturstyrelsen ophæver sø- og åbeskyttelselinje beliggende inden for et område, der er omfattet lokalplan 435 - Søndersøvej i Viborg

Naturstyrelsen har ophævet følgende søbeskyttelseslinjer

Naturstyrelsen har reduceret søbeskyttelseslinjen i forbindelse med lokalplan 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg. Ved ændringen friholdes en afstand på 15 meter langs søsiden for bebyggelse ved Sønder Sø. Se kortet nedenfor.

Ophævelsen sker efter Naturbeskyttelseslovens §69, og er truffet af Naturstyrelsen den 16. september 2014. Afgørelsen kan ikke påklages.

Afgørelsen fra Naturstyrelsen kan ses her

Kort

Sidst opdateret: 28.11.2017