Ophævelse af skovbyggelinje og sø- og åbeskyttelseslinje ved lokalplan 421

Skråfoto over området ved Arnbjerg

Naturstyrelsen ophævet ovennævnte beskyttelseslinjer beliggende inden for et område, der er omfattet lokalplan 421 - Arnbjerg.

Miljøministeriet har ophævet følgende skovbyggelinjer

Miljøministeriet har reduceret skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 421 mod Bjergsnæs, jf. kort herunder. Lokalplanområdet omfatter et boligområde i Arnbjerg (etape 1), Viborg Syd

Ophævelsen sker efter Naturbeskyttelseslovens §69, og er truffet af Miljøministeriet den 18. marts 2014. Afgørelsen kan ikke påklages.

Miljøministeriet har ophævet følgende søbeskyttelseslinjer

Miljøministeriet har reduceret søbeskyttelseslinjen i forbindelse med lokalplan 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd (1. etape). Søbeskyttelseslinjen omkring Søndre Mose reduceres på delstrækninger til 75 meter, jf. kort herunder.

Ophævelsen sker efter Naturbeskyttelseslovens §69, og er truffet af Miljøministeriet den 18. marts 2014. Afgørelsen kan ikke påklages.

Afgørelsen fra Naturstyrelsen kan ses her

Kort

Sidst opdateret: 16.01.2018