Ophævelse af skovbyggelinie ved LP417

Billede fra området hvor lokalplan 417

Miljøministeriet har ophævet to skovbyggelinjer

Lokalplanområde 417

Miljøministeriet har ophævet skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 417 (område A) for et boligområde ved Fristruphøjvej og Skaldehøjvej i Viborg.

Lokalplanområde 41A

Det samme gælder inden for lokalplanområde 41A (område B) for et område i Asmild til boligformål ved Fristruphøjvej og Hedevænget.

Ophævelsen sker efter Naturbeskyttelsesloven, og er truffet af Miljøministeriet den 16. januar 2014. Afgørelsen kan ikke påklages.

Kort

Sidst opdateret: 28.11.2017