Øster Teglgårdsvej 25A

nedrive bevaringsværdig bygning

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Øster Teglgårdsvej 25A, 8800 Viborg.

Teknisk Udvalg besluttede den 28. februar 2018, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning af staldbygningen. Planlovens § 14 bringes derfor ikke i anvendelse, og muligheden for nedrivning i den gældende lokalplan fastholdes.  

 

Det betyder, at ejeren af bygningen på Øster Teglgårdsvej 25A får tilladelse til at nedrive bygningen.

 

Teknisk Udvalgs behandling af sagen samt det indkomne høringssvar kan ses på www.viborg.dk/tu under udvalgets møde den 28. februar 2018.

 

Bilag1: Oversigtskort

Sidst opdateret: 13.03.2018