Krathusvej 1, 8800 Viborg

Foto Krathusvej 1

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning – Krathusvej 1, 8800 Viborg

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Krathusvej 1, 8800 Viborg

Teknisk Udvalg besluttede den 27. september 2017, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning af staldlængen og planlovens § 14 derfor ikke bringes i anvendelse.

Det betyder, at ejeren af bygningen på Krathusvej 1 kan få tilladelse til at nedrive bygningen.

Teknisk Udvalgs behandling af sagen samt de indkomne høringssvar kan ses på www.viborg.dk/tu under udvalgets møde den 27. september 2017, sag nr. 15.

 

 

Bilag 1: Oversigtskort

Sidst opdateret: 26.03.2019