Bavnevej 33, 8831 Løgstrup

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning – Bavnevej 33, 8831 Løgstrup

Teknisk Udvalg besluttede den 1. maj 2019, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning af stuehuset og planlovens § 14 derfor ikke bringes i anvendelse.

Det betyder, at ejeren af bygningen på Bavnevej 33 8831 Løgstrup kan få tilladelse til at nedrive bygningen.

Teknisk Udvalgs behandling af sagen kan ses på www.viborg.dk/tu under udvalgets møde den 1. maj 2019, sag nr. 21.

Bilag 1: Oversigtskort.

Sidst opdateret: 04.05.2019