Bavnevej 33, 8831 Løgstrup

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning – Bavnevej 33, 8831 Løgstrup

Ejeren af ejendommen ønsker at nedrive den bevaringsværdige bygning, der er beliggende Bavnevej 33, 8831 Løgstrup, 5a Vorde By, Vorde.  

Stuehuset er opført i 1865 og fremstår som et harmonisk længehus med hvidpudsede facader og sadeltag. Taget er dækket af cementtagsten med halvvalm i gavlene. Bygningen er udført med småsprossede bondehusvinduer og omløbende blokgesims. Der er tilhørende udlænger i røde teglsten, der sammen med stuehuset danner et åbent gårdrum.  

Stuehuset har været i samme familie i mange generationer, og ejer har afsøgt mulighederne for at renovere bygningen med henblik på at bibeholde det oprindelige stuehus. Nedrivningen begrundes med, at der er tale om en utidssvarende beboelsesbygning, der vurderes svær at optimere isoleringsmæssigt samtidig med, at der kan opretholdes et sundt indeklima, hvor der ikke er øgede risici for fugt og skimmelsvampedannelser. Med baggrund heri vurderes en renovering ikke at være hensigtsmæssigt.

Offentlig bekendtgørelse

Inden kommunen kan give tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, skal den påtænkte nedrivning offentliggøres med en frist på mindst 4 uger. Dette sker for at give mulighed for indsendelse af indsigelser, bemærkninger mv. til den videre behandling af sagen.

Den offentlige bekendtgørelse sker med baggrund i § 18 i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen offentliggøres fra den 25. marts 2019 til og med den 21. april 2019.  

Har du bemærkninger eller indsigelser til nedrivningen, skal disse være modtaget af Viborg Kommune, Teknik § Miljø, Byggesag, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, e-mail: byggeriogmiljoe@viborg.dk senest den 21. april 2019.

Forvaltningen vil herefter tage stilling til eventuelle bemærkninger, inden der træffes endelig afgørelse.

 

Bilag 1: Oversigtskort.

Sidst opdateret: 26.03.2019