Vesterbrogade 5 (5A, 5C, 5D og 5E)

gult hus

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Vesterbrogade 5, 8800 Viborg

Viborg Kommune har den 3. marts 2017 meddelt nedrivningstilladelse til forhuset beliggende Vesterbrogade 5, 8800 Viborg. Viborg Kommune har forud for nedrivningstilladelsen besluttet, at der ikke skal nedlægges et forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14.

 

Bilag 1: Oversigtskort

Sidst opdateret: 03.03.2017