Navnløs 7, 8800 Viborg

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Navnløs 7, 8800 Viborg

Teknisk Udvalg besluttede den 16. marts 2016, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning af bygningen og planlovens § 14 derfor ikke bringes i anvendelse.

Det betyder, at ejeren af bygningen på Navnløs 7 kan få tilladelse til at nedrive bygningen.

Teknisk Udvalgs behandling af sagen samt de indkomne høringssvar kan ses på www.viborg.dk/tu under udvalgets møde den 16. marts 2016, sag nr. 14.

Bilag 1: Oversigtskort

 

 

Sidst opdateret: 18.03.2016