Banegårdspladsen 2b, 8800 Viborg

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Banegårdspladsen 2B, 8800 Viborg

Teknisk Udvalg besluttede den 27. januar 2016, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning af kommandoposten Banegårdspladsen 2B, 8800 Viborg efter planlovens §14. Udvalget tilkendegiver at være positiv indstillet for nedtagning af kommandørposten med henblik på genopførelse andet sted, forudsat at det ikke virker forsinkende på etablering af banevejsprojektet.

Dette betyder at Banedanmark, som ejer kommandoposten, kan få tilladelse til at nedrive den.

Siden Udvalgets behandling af sagen har virksomheden Gardit indgået aftale med Banedanmark om at nedtage kommandoposten med henblik på at genopføre den som et vartegn for Viborg Baneby på et grundareal, som Gardit ejer i banebyen. Pressemeddelelsen kan ses på www.viborgbaneby.dk.

Teknisk Udvalgs behandling af sagen samt de indkomne høringssvar kan ses på www.viborg.dk/tu under Udvalgets møde den 27. januar 2016, sag nr. 11.

Bilag 1: Oversigtskort (pdf)

Sidst opdateret: 15.07.2017