Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Her kan du læse om de sager, der vedrører nedrivning af bevaringsværdige bygninger

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt.

Bevaringsværdige bygninger er omfattet Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

En bevaringsværdig bygning må ikke nedrives før nedrivningsanmeldelse har været offentligt bekendtgjort i mindst 4 uger. Evt. bemærkninger til nedrivningen vil tilgå sagen, og Teknik & Miljø vil herefter træffe endelig afgørelse.

Du kan finde de aktuelle sager i den grå menu til venstre.

Sidst opdateret: 28.11.2017