Styringsdialog

Her kan du læse om styringsdialog mellem de almene boligorganisationer med hjemsted i Viborg Kommune og Viborg Kommune.

Styringsdialogmøder
I efteråret og vinteren 2018 har Viborg Kommune holdt styringsdialogmøder med 5 almene boligorganisationer. Styringsdialogmøder er en del af lovgivningen omkring den almene boligsektor.

Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationer sendt en dokumentationspakke til kommunen inden mødet. Dette er sket via en it-portal fra Landsbyggefonden.

Indhold på møderne
På hvert møde bliver der indgået et gensidigt og forpligtende referat og aftaledokument. Disse har udgangspunkt i målsætningerne for:

  • Økonomi & Drift
  • Ledelse & Beboerdemokrati
  • Udlejning
  • Nybyggeri & Renovering

I henhold til almenboliglovens § 164 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en redegørelse på kommunens hjemmeside.

 

Sidst opdateret: 08.02.2019