Oprethold et godt indeklima

Åbent vindue

Der kan være mange årsager til helbredsgener ved ophold i en bolig. Støvmidler er bare ét eksempel. I den videnskabelige verden er der ikke enighed om, i hvilket omfang skimmelsvampe er sundhedsskadelige for mennesker.

Sundt indeklima
Der er ikke bestemte grænseværdier eller entydige målemetoder, som uden enhver tvivl kan afgøre om en bolig er usund at opholde sig i. Derfor vil afgørelser bero på skøn.

Man kan selv gøre meget for at opretholde et sundt indeklima

  • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser mindst 2 x 10 minutter hver dag.
  • Tænd emhætten når du laver mad.
  • Luk døren til badeværelset når du er i bad.
  • Tør ikke tøj i boligen – så vidt muligt.
  • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne.
  • Få repareret selv små vandskader hurtigst muligt.
  • Hold samme temperatur i alle boligens rum.
  • Hold 10 cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge.
Sidst opdateret: 01.03.2017