Skimmelsvamp

Skimmelsvamp på væg

Teknik & Miljø, Byggeri fører tilsyn med boliger og øvrige lokaler til ophold, når der er mistanke om sundhedsfare.

Mistanke om problemer med indeklima

Hvis du som lejer får mistanke om problemer med indeklimaet i din lejebolig, skal du rette henvendelse til udlejer. I skal sammen finde en løsning.

Der er mange ting, du selv kan gøre for at forbedre indeklimaet i din bolig. Læs mere under "oprethold et godt indeklima" til venstre på denne side under emnet Skimmelsvamp. 

Derudover har Statens Byggeforskningsinstitut oprettet en hjemmeside , hvor du læse mere og få gode råd.

Findes der ikke en løsning

Hvis der ikke findes en løsning, og du som lejer mener, at problemet skyldes manglende vedligeholdelse, kan du kontakte: 

Byggeri & Miljø afdeling

Teknik & Miljø, Byggeri vejleder borgere, som henvender sig. Du kan sende en mail til byggeriogmiljoe@viborg.dk hvor du skal vedhæfte relevante billeder, din adresse og en kort beskrivelse af omfanget.

Sidst opdateret: 13.10.2017