Lån til beboerindskud

Her kan du læse mere om betingelserne for lån til beboerindskud

Lån
Der kan søges om lån til betaling af indskud i en almennyttig bolig.
Et eventuelt lån er først bevilget, når du har fået en skriftlig afgørelse fra kommunen. 

Der gives afslag på låneansøgningen i følgende tilfælde

  • Den samlede husstandsindkomst på indflytningstidspunktet overstiger 246.002 kr. Hvis der er børn i husstanden forhøjes dette beløb med 43.200 kr. (Til og med det 4. barn)
  • Der er tale om et depositum og ikke et indskud.
  • Hvis du efter en samlet vurdering af de økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet.
  • Hvis lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten, og det vurderes, at du ikke har råd til at bo i lejligheden.
  • Hvis du har en ikke afviklet gæld på et tidligere indskudslån.
  • Boligen er taget ibrug før 1. april 1964.

Procedure
Ansøgning om indskudslån behandles normalt inden for 10 arbejdsdage.

Læs mere om lån til beboerindskud her

Sidst opdateret: 18.02.2019