Udlejergebyr

Får lejer fuldt medhold i sagen, skal udlejer samtidig betale et beløb til huslejenævnet


Udlejergebyr
Hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet, skal udlejer betale et beløb til nævnet. Det er huslejenævnet, der tager stilling til, om lejeren har fået fuldt medhold, og om udlejer derfor skal betale beløbet.

Beløbet udgør 2.165 kr. (pr. 1. januar 2019).

Beløbet skal betales, uanset om det er lejer eller udlejer, der har indbragt sagen, og beløbet betales ikke tilbage, selvom boligretten eventuelt ændrer afgørelsen.

Hvis parterne indgår forlig, eller hvis sagen trækkes tilbage, inden nævnet har truffet en afgørelse, skal udlejer ikke betale udlejergebyret.

 

Sidst opdateret: 03.01.2019