Udlejergebyr

Får lejer fuldt medhold i sagen, skal udlejer samtidig betale et beløb til huslejenævnet


Udlejergebyr
I sager indbragt efter 1. juli 2015 risikerer udlejer at skulle betale et beløb til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet. Det er huslejenævnet, der tager stilling til, om lejeren har fået fuldt medhold, og om udlejer derfor skal betale beløbet.

Beløbet udgør 2.139 kr. (pr. 1. januar 2018).

Beløbet skal betales, uanset om det er lejer eller udlejer, der har indbragt sagen, og beløbet betales ikke tilbage, selvom boligretten eventuelt ændrer afgørelsen.

Hvis parterne indgår forlig, eller hvis sagen trækkes tilbage, inden nævnet har truffet en afgørelse, skal udlejer ikke betale udlejergebyret.

 

Sidst opdateret: 04.01.2018