Hvilke tvister kan indbringes

Huslejenævnet kan træffe afgørelse i en række sædvanligt forekommende tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme

Hvilke typer af sager nævnet kan behandle, er fastsat i lovgivningen, herunder boligreguleringsloven, idet Viborg Kommune er en såkaldt reguleret kommune. 

F.eks. kan huslejenævnet behandle tvister om:

 • Huslejens størrelse (når der er indgået et lejeforhold)
 • Depositum og forudbetalt leje
 • Lejeforhøjelser
 • Forbrugsregnskaber (vand, varme og el)
 • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Afregning af depositum efter fraflytning
 • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet kan derimod ikke behandle tvister om:

 • Lejeforhold, der ikke er omfattet af lejeloven
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Afslag i lejen, refusion af lejers udlæg eller erstatning
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Overholdelse af regler om energimærke. Se Energistyrelsens hjemmeside - punktet "Udlejning".

Boligretten
De tvister, som nævnet ikke kan behandle, skal i stedet indbringes for boligretten.

I nogle tilfælde vil nævnet ligeledes henvise til boligretten, hvis huslejenævnet vurderer, at en afgørelse forudsætter en bevisførelse, eksempelvis vidneafhøring eller syn og skøn, der ikke kan ske for nævnet.

Kontakt
Du er velkommen til at ringe eller skrive til huslejenævnets sekretariat for at få vejledning om, hvilke typer af sager, der kan indbringes for nævnet, og hvordan du skal indbringe en sag for nævnet.

 

 

Sidst opdateret: 03.10.2016