Forhåndsgodkendelse af lovlig leje

Udlejer kan få nævnets forhåndsgodkendelse af en lovlig leje i f.eks. et nyt lejemål

Ved forhåndsgodkendelser er huslejenævnet en godkendelsesmyndighed, der træffer afgørelse efter anmodning fra udlejer.

Forhåndsgodkendelse af leje
Hvis en udlejer har planer om at foretage forbedringer eller ombygning af et boliglejemål, eller har planer om indretning af visse nye boliglejemål, herunder i tageetager, kan udlejer anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, der lovligt ville kunne opkræves, når det påtænkte arbejde er udført.

Enkeltlejemål
En ejer af et enkeltlejemål kan anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, der lovligt ville kunne opkræves, hvis boligen udlejes. Der er tale om et enkeltlejemål, når ejeren på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger.

Andelshaver
En andelshaver i en andelsboligforening, der ønsker at udleje sin andelsbolig, har ligesom en ejer af et enkeltlejemål mulighed for at få en forhåndsgodkendelse.

Dokumentation
Sammen med din anmodning skal du indsende tiltrækkelig dokumentation for det påtænkte lejeforhold, f.eks. et projektmateriale vedrørende de påtænkte arbejder og en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen samt en beregning af den ønskede lejeforhøjelse. Anmodningen og dokumentationen skal sendes til nævnets sekretariat.

Du skal betale for anmodningen
Det koster 520 kr. (pr. 1. januar 2019) at anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse.

  • Beløbet skal indbetales, når du fremsætter anmodningen. Sagen bliver ikke behandlet før beløbet er indbetalt.
  • Indbetaling kan ske ved bankoverførsel til Nordea, reg.nr. 9255, konto nr. 264-01-00011.

  • Ved indbetalingen skal du anføre lejemålets adresse.

 

 

Sidst opdateret: 03.01.2019