Sådan indbringer du en sag

Både lejer og udlejer kan indbringe en tvist for beboerklagenævnet. Den der indbringer tvisten, skal samtidig betale et beløb for at få behandlet sagen

Hvem skal indbringe tvisten (uenigheden)
Hvis lejer og udlejer ikke selv kan løse en aktuel tvist, kan enten lejer eller udlejer indbringe tvisten for beboerklagenævnet. I nogle tilfælde er det udlejer, som skal indbringe tvisten, f.eks. ved lejers indsigelse mod forbrugsregnskab.

Du kan selv indbringe en sag, eller du kan få en repræsentant til at indbringe sagen på dine vegne.

Beskriv uenigheden for nævnet
I dit brev eller din e-mail skal du give præcise oplysninger om den tvist, du ønsker at beboerklagenævnet skal behandle. Samtidig skal du vedlægge kopi af lejekontrakten for lejemålet samt kopi af andre relevante dokumenter.

Hvilke dokumenter der er relevante, afhænger af sagen, og kan f.eks. være kopi af indkaldelse til flyttesyn, synsrapporter og endelig flytteopgørelse.

Hvor og hvordan
Du sender dit brev/din e-mail samt de relevante dokumenter til beboerklagenævnets sekretariat. Dokumenterne kan fremsendes ved e-mail som vedhæftede filer, gerne i pdf-filformat.

Anfør gerne lejemålets adresse i emnefeltet, når du sender e-mail til beboerklagenævnets sekretariat.

Flere lejere
Står der flere lejere på lejekontrakten, så skal det klart fremgå, at samtlige lejere er enige om at indbringe sagen for nævnet.


Du skal betale for indbringelsen
Det koster 146 kr. (pr. 1. januar 2019) at indbringe en sag for beboerklagenævnet.

  • Beløbet skal indbetales, når du indbringer sagen. Sagen bliver ikke behandlet før beløbet er indbetalt.
  • Indbetaling kan ske ved bankoverførsel til Nordea, reg.nr. 9255, konto nr. 264-01-00011.

  • Ved indbetalingen skal du anføre lejemålets adresse.

 

 

Sidst opdateret: 03.01.2019