Hvilke tvister kan indbringes

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelser i en række sædvanligt forekommende tvister (uenigheder) mellem lejer og boligselskab (udlejer af alment lejemål)

Hvilke typer af sager nævnet kan behandle, er fastsat i lovgivningen, herunder boligreguleringsloven, idet Viborg Kommune er en såkaldt reguleret kommune. 

F.eks. kan beboerklagenævnet behandle tvister om:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning, herunder afregning af indskud eller depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Forbrugsregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjenester
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Råderet, herunder retten til at foretage installationer og lave forbedringer i lejemålet
 • Overholdelse af formelle regler ved beslutninger, truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Overtrædelse af husordenen

Beboerklagenævnet kan derimod ikke behandle tvister om:

 • Sager om erhvervslejemål
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Afslag i lejen, refusion af lejers udlæg eller erstatning
 • Sager om mistet anciennitet
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Overholdelse af regler om energimærke. Se Energistyrelsens hjemmeside - punktet "Udlejning".

Boligretten
De tvister, som nævnet ikke kan behandle, skal i stedet indbringes for boligretten.

I nogle tilfælde vil nævnet ligeledes henvise til boligretten, hvis beboerklagenævnet vurderer, at en afgørelse forudsætter en bevisførelse, eksempelvis vidneafhøring eller syn og skøn, der ikke kan ske for nævnet.

Kontakt
Du er velkommen til at ringe eller skrive til beboerklagenævnets sekretariat for at få vejledning om, hvilke typer af sager, der kan indbringes for nævnet, og hvordan du skal indbringe en sag for nævnet.

 

Sidst opdateret: 03.01.2019