Teknisk kort

Teknisk kort

Teknisk kort

Viborg Kommune's tekniske kort er kort, som er udarbejdet på baggrund af flyvefotografering.
Viborg Kommune er i april 2013 overgået til tekniske kort udarbejdet efter den såkaldte FOT-standard.

Hele Danmark er nu dækket af tekniske kort efter FOT standarden.

Ajourføringen er de tekniske kort er periodeafhængig. 

FOT kortene i Viborg Kommune bliver total ajourført hvert 5. år. I de mellemliggende år ajourføres der årligt efter ændringsudpegning.

  • Viborg Kommunes tekniske kort er senest ajourført i 2018.
  • Viborg Kommune skal ajourføres i 2019 efter luftfotos der optages i foråret 2019. 2019 data er endnu ikke modtaget

FOT standardens objekttyper og klasser kan findes i dette PDF-dokument (PDF) FOTobjekttyper.

FOT kortene indgår i aftalen om Frie Data - se nærmere under Anskaffelse af kort og geodata

Fejl i kort og geodata

Fejl i kort, det er f.eks. fejl i et vejnavn, der vises på kortet eller det vejforløb, der vises på kortet, indberettes til Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings indberetningsportal, du er også velkommen til at kontakte os om fejlen.

Indberetningsportalen kræver log ind med NemID.

 

Sidst opdateret: 01.10.2019