Matrikelkort

Matrikelkort

På denne side kan du læse om matrikelkort, og hvilke uoverensstemmelser, der kan forekomme i forbindelse med disse

Ejendomsmæssigt oversigtskort
Matrikelkortet er at betragte som et ejendomsmæssigt oversigtskort, der kun giver en oversigt over ejendomsgrænsernes omtrentlige men ikke nøjagtige placering.
På grund af det digitale matrikelkorts produktionsmetode, kan der være rigtigt store afvigelser fra den korrekte placering.

Udsving ved ejendomsgrænser
Ejendomsgrænserne følger ikke altid de synlige grænser i marken. Ved sammenligning med tekniske og topografiske kortværker ses der ofte at være uoverensstemmelser.
Det skyldes ikke nødvendigvis fejl i matrikelkortet eller dets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at f.eks. en hæk ikke er plantet lige netop i skellet, eller at hækkens beskaffenhed tykkelse/højde gør, at registreringen af hækken i det tekniske kort er påvirket heraf.

Tvivl om skels beliggenhed
Hvis der opstår tvivl om et skels beliggenhed, er det digitale matrikelkort som sagt kun vejledende. Det er skellets alder, forholdene i marken samt evt. måleblade, der er juridisk gældende. Viborg kommune ligger ikke inde med matrikulære måloplysninger.
 
Landinspektører
Det er kun privat praktiserende landinspektører, der kan fastlægge og udtale sig om skels korrekte placering.
Der er intet krav om, at man skal benytte det landinspektørfirma, der ligger nærmest ens ejendom. Der kan frit vælges mellem de forskellige firmaer. Viborg Kommune anbefaler ikke bestemte landinspektørfirmaer.

Sådan kommer jeg i kontakt med et Landinspektørfirma
Praktiserende Landinspektørers Forenings hjemmeside kan du finde adresser og telefonnumre på landinspektørfirmaer over hele landet.

Sidst opdateret: 07.01.2019