Luftfoto

Luftfoto 2012

Billedet ovenfor er et ortofoto over Viborg Rådhus. Du kan læse mere om de forskellige typer af luftfotos herunder

Luftfoto

Luftfotos er billeder optaget via flyvefotografering. Normalt sker det fra flyvemaskine. På det seneste er der fremkommet små droner hvorpå der kan monteres kameraer. Billeder fra disse droner er p.t. ikke brugbare til ortofotos.

Lodbilleder og skråbilleder

Luftfotos opdeles i lodbilleder og skråbilleder. Brug linkene til at se eksempler på luftfototyperne.
Til kortbrug er det normalt lodbilleder, der anvendes, dvs. at de præsenterer det overfløjne landskab direkte lodret optaget.

Ortofoto

En mosaik af luftfotos, som er tilpasset så de er målestokstro, kaldes ortofoto og kan bruges af alle, der er interesseret i et virkelighedstro kort. Det kan bruges til visuel identifikation alene eller sammen med andre kortprodukter.
Ortofoto har stor detaljerigdom, da det indeholder alle fotografiets informationer.
Du behøver ikke have en kortteknisk baggrund for at forstå luftfoto. Du vil kunne forstå både skråfoto og  ortofoto. I modsætning til et normalt teknisk eller topografisk kort er ortofotoet et ufortolket kortprodukt. Tolkningen overlades altså til den enkelte bruger, og det gør orfotoet til et godt supplement til øvrige digitale kort.

Sidst opdateret: 17.08.2017