GPS fejl

Mulige årsager til at din GPS ikke kan finde vej

Kommunens opgave
Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS.
GPS-fejl skyldes typisk forhold, som kommunen ikke er herre over.
Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata i den Offentlige Informations Server (OIS) www.ois.dk

OIS 
OIS er Statens database med ejendomsdata. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har ansvaret for databasen. 
De private kortfirmaer kan indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret.
Som supplement til databasens oplysninger indsamler firmaerne oplysninger ved hjælp af måle-biler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet.

Indberetning af fejl på GPS
Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes via en on-line rapportering til de 2 største leverandører af GPS-data: Navteq (Garmin GPS m.fl.) og Teleatlas (TomTom GPS m.fl.).
Navteq: http://mapreporter.navteq.com
Teleatlas: http://mapinsight.teleatlas.com

Navigation via Google Maps
Man kan også navigere vha. Google Maps, enten ved papirudskrifter eller via mobiltelefoner med GPS.
Oplever man fejl i Google Maps, kan de indrapporteres direkte på Google Maps' kortside http://maps.google.dk, hvor der i nederste hjørne er angivet teksten 'Rapporter et problem'.

Tidsfrist på løsning af indrapporterede fejl
Man kan i ovennævnte løsninger følge med i fremdriften på den indrapporterede fejl. 
Men vær  opmærksom på, at fordi en fejl er rettet hos kortfirmaet, kan der gå rigtig lang tid før den 'slår' igennem på den GPS, der sidder ude i bilerne, idet det kræver en opdatering af GPS'ens kortdata.

Sidst opdateret: 10.04.2019