Anskaffelse af kort og geodata

Skråfoto over kaserneområdet

Denne side giver oplysninger om, hvordan kort og geodata anskaffes og anvendes

Frie data:
Regeringen og KL har ved årsskiftet 2012/2013 indgået aftale om Grunddataprogrammet de såkaldte Frie data. Det betyder, at teknisk grundkort "GeoDanmark-data" (tidl. FOT-data), matrikelkort, luftfotos (ortofoto), adressedata og højdedata m.m. pr. 1. januar 2013 er blevet frie data, og må anvendes af alle til både kommercielle og ikke-kommercielle formål uden betaling.

Frie data hentes fremover direkte fra SDFE uden implicering af Viborg Kommune. Se også punktet "Hent kort- og geodata ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering" i selvbetjeningsmenuen her på siden. For at kunne hente data skal man oprette sig som bruger på Kortforsyningen.

I linkboksen til højre er der link til oversigt over de dataformater som SDFE kan levere Frie Data i, samt vilkårene for deres anvendelse.  

Aftalen om Frie data medfører derfor, at det ikke mere er muligt at købe kort og brugsret til geodata ved Viborg Kommune eller få disse datasæt leveret via Viborg Kommune.

 

Nyhed: Den tidligere Geodatastyrelse er pr. 1. januar 2016 delt i 2 styrelser

Som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er den tidligere Geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 blevet til to selvstændige styrelser, en ny Geodatastyrelsen (GST) som placeres i Aalborg, og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) som placeres i København.

For nærmere information
Du kan læse mere om den nye Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering her og den nye Geodatastyrelsen her.

 

Sidst opdateret: 18.01.2019