3D Model

Domkirken som 3D model

Der er lavet en 3D model over hele Viborg Kommune, som kan benyttes til "ikke kommercielle" formål

 

3D model over Viborg Kommune

Viborg Kommune råder over en digital 3Dmodel over hele Viborg Kommune, samt en detaljeret 3Dmodel af Viborg Midtby. Med et 3D-program tilgængeligt kan du tage en tur gennem midtbyen, opleve gader, bygninger, terrænformer mv. Bymodellen viser større bygningsdetaljer, og, i den detaljerede model, facader på bygninger.

 

 

Visualisering af evt. nye byggeprojekter

Modellen kan frit bruges til at visualisere og illustrere fremtidig planlægning, kommende byggeprojekter mm.
Ved at ”erstatte” de eksisterende bygninger med nye bygninger i modellen, kan man få et bedre grundlag for at vurdere det enkelte projekt og dets sammenhæng med omgivelserne.
Dermed kan modellen blive et visualiserings redskab til bedre dialog og beslutningstagning for borgere, politikere, administrationen og bygherrer.

 

Vedligeholdelse af modellen

Modellen er udarbejdet i 2008 og 2011.

 

Hvordan bruges modellen?

Modellen kan bruges:

 

  • Til at studere (f.eks. i forbindelse med høring af planer/projektforslag)
  • Til at tegne i (ikke kommercielle formål)

 

Anskaffelse af 3D modellen

Brug af modellen forudsætter dog både en nyere computer og et rimeligt stort grafikkort

Download en 75mb stor zipfil med Viborg Midtby i sketchup format. Se downloadboks andet sted på siden.

 

Ejerforhold, rettigheder, kildeangivelse, brug mv.

Modellen ejes af Viborg Kommune/Viborg Kommune har alle rettigheder
Modellen kan frit bruges af alle til ikke-kommercielle formål.
Modellen kan anvendes til kommercielle formål som redskab i dialogen med Viborg Kommune i forbindelse med udarbejdelse af dokumentation for projekter. Brug af modellen til andre kommercielle formål kan alene ske med Viborg Kommunes skriftlige tilladelse. Modellen må ikke, uden skriftlig tilladelse, indgå i produkter med henblik på salg, distribuering eller kommerciel udnyttelse.

Husk kildeangivelse! Ved anvendelse af illustrationen angives kilden ’Viborg Kommune’

Ansvar, sikkerhed, rettigheder

Viborg kommune har med denne ydelse til hensigt at opfordre offentlighedens brug af 3D visualisering.  Viborg Kommune påtager sig imidlertid intet ansvar for at data i modellen er målfast, fuldstændig eller ajourført. Derfor bør der til projektering alene anvendes de officielle kort, der formidles hos Styrelsen for Digitalisering og Effektivisering (SDFE).

Du er velkommen til at kontakte Viborg Kommunes Plan afdeling, såfremt du måtte have behov for yderligere information. Kontaktinformation er angivet andetsteds på siden.

Sidst opdateret: 16.03.2017