Baggrund

Oversigtskort over området ved Domkirken og det gamle Vester Landret

Fysisk helhedsplan
Forud for arbejdet med præsentationsmaterialet er der udarbejdet en fysisk helhedsplan i samarbejde med arkitektfirmaet Schønherr. I den fysiske helhedsplan er der oplæg og ideer til, hvordan der kan skabes mere liv i området, og hvordan sammenhængen i området og til handelsbyen og søerne kan styrkes.

Snapstinget
Under Snapstinget 2015 blev forslaget til den fysiske helhedsplan præsenteret og prøvet af i Domkirkekvarterets bygninger og byrum. Der var åbent hus og udstillinger i den gamle Vestre Landsret, rundvisninger i området samt debat, musik med mere. Se billeder fra dagene.

Byrådet
Efter Snapstinget godkendte Byrådet, at den fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter danner grundlag for den videre udvikling.

Styregruppe
Der er nedsat en fælles styregruppe, der skal sikre den løbende dialog mellem områdets aktører. I styregruppen deltager biskoppen samt repræsentanter for Viborg Domsogns menighedsråd, Skovgaard Museet, Viborg Museum, VisitViborg, samt forvaltningen i Viborg Kommune repræsenteret ved direktører og fagchefer.
Sidst opdateret: 05.05.2018