Planens tilblivelse

Borgermøde

Byrådet igangsatte planlægningen på Byrådsmøde den 3. september 2014 (sag nr. 37)

Maj-juni 2016
Der blev gennemført en idéfase forud for planlægningen. Du kan se debatoplæg, de indkomne idéer og læse om det afholdte dialogmøde her.

Juni – oktober 2016
Planforslaget udarbejdes

November – december 2016 
Planforslaget behandles i Teknisk Udvalg og Byrådet (sag nr. 30) med henblik på fremlæggelse i offentlig høring

Januar 2017
Planforslaget fremlægges i 4 ugers høring.
Der blev afholdt borgermøde om planforslaget den 17. januar 2017, hvor godt 100 borgere deltog. På mødet blev planforslagets mange idéer til tiltag præsenteret og debatteret – og de fremmødte gav deres input til prioritering af tiltagene.

Foråret 2017
De indkomne bemærkninger behandles og planforslaget tilrettes

August 2017
Byrådet vedtager udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø (se sag nr. 29)

Sidst opdateret: 14.09.2017