Dialogmøde om Viborgsøerne

Godt 30 borgere deltog søndag d. 29. maj i et dialogmøde om Viborgsøerne. Mødet var en del af den indledende idéfase til planlægningen.

Formålet med mødet var at indhente idéer til aktiviteter og funktioner, der kan indgå i planen.

Debat i mindre grupper
Mødet startede på atletikstadion ved Søndersø med frokost og et oplæg fra kommunen. Derefter blev de fremmødte inddelt i mindre grupper og tog rundt til udvalgte områder ved søerne for at debattere udviklingen. Efter et stop ved de grønne områder øst for Søndersø fortsatte turen til Golfhotellet, hvor blandt andet overgangen mellem midtbyen og søerne var til debat. Sidste stop var ved fdf’s nye sejlcenter nord for Nørresø mellem Granada og Nørremølle Enge.

Mange tog turen på cykel, hvilket også gav mulighed for at opleve stiforholdene omkring Nørresø.

Ideer til at styrke området
Ved hver post markerede deltagerne områdets styrker og svagheder på kort og kom med ideer til hvordan områderne kunne styrkes yderligere med nye oplevelser, faciliteter mm. Kortene er efterfølgende renskrevet og kan ses mellem høringssvarene til planlægningen.

 

 

 

Sidst opdateret: 29.06.2016