Arkitekturens Pris 2016

Rigsarkivet

Præmiering af smukke bygninger, byrum m.m. i Viborg Kommune

Vinderne i 2016 er:
VUC i Viborg
Bjergsnæs Efterskole
Rigsarkivets nye arkivbygning

Udvælgelsen
Komitéen har udpeget to om- og tilbygninger og et nybyggeri. Udvælgelsen sker på baggrund af en række vidt forskellige projekter. Præmieringen fandt sted den 7. november 2016. Borgmester Torsten Nielsen, der er formand for komitéen, stod for præmieringen.

Komitéen
Det er i år 29 år siden at Viborg Kommune nedsatte Komitéen til præmiering af gode og smukke bygninger m.m. for derved at sætte fokus på kvalitet og god arkitektur i Kommunen.

Komitéens medlemmer består af:
Torsten Nielsen, Borgmester
Per Møller Jensen, Formand for Kulturudvalget
Johannes F. Vesterby, Formand for Teknisk Udvalg
Benedicte Wriedt, Kons. direktør for Teknik & Miljø
Peter Dalsgaard, Cubo Arkitekter, Aarhus
Anders Strange, AART, Aarhus
Ricco Bødker Andersen, sekretær, Viborg Kommune

Yderligere oplysninger
Ricco Bødker Andersen, tlf. 87 87 86 44, e-mail: rb7@viborg.dk  

Sidst opdateret: 01.10.2018