Arkitekturens Pris 2015

Viborg Gymnasium og HF

Præmiering af smukke bygninger, byrum m.m. i Viborg Kommune

Vinderne i 2015 var:

Hjarbaek Sjaegtelaug
Viborg Gymnasium og HF
Vestre Landsret

Komitéen havde udpeget to byggerier og en konstruktion. Udvælgelsen skete på baggrund af en række vidt forskellige projekter. Præmieringen fandt sted den 2. oktober 2015. Borgmester Torsten Nielsen, der er formand for komitéen, stod for præmieringen.

I 2015 var det 28 år siden Viborg Kommune nedsatte Komitéen til præmiering af gode og smukke bygninger m.m. for derved at sætte fokus på kvalitet og god arkitektur i Kommunen.

Komitéens medlemmer består af:
Torsten Nielsen, Borgmester
Per Møller Jensen, Formand for Kulturudvalget
Johannes F. Vesterby, Formand for Teknisk Udvalg
Kåre Jørgensen, Direktør for Teknik & Miljø
Klaus Toustrup, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Aarhus
Anders Strange, AART, Aarhus
Jørgen Nis Ley, sekretær, Viborg Kommune

Yderligere oplysninger
Ricco Bødker Andersen, tlf. 87 87 86 44, e-mail: rb7@viborg.dk

Sidst opdateret: 01.10.2018