Om Arkitekturens Pris

Om Arkitekturens Pris

Viborg Byråd nedsatte i 1987 en komité, der bedømmer byggerier og anlægsarbejder i følgende kategorier:

  • Gode og smukke bygninger opført i Viborg Kommune.
  • Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger samt restaureringer af eksisterende bygninger i Viborg Kommune.
  • Andre anlæg, der anses for at bidrage til kommunens forskønnelse (f.eks. byrum, pladser, parker og lignende). 

Prisbelønningen gives i to niveauer – alt efter projektets arkitektur og kvalitet – til bygherren og dennes arkitekt i form af:

  1. En pengepræmie, diplom og en bronzetavle til at opsætte på byggeriet.
  2. Hædrende omtale og diplom.

Komitéen ønsker gennem sit arbejde at sætte fokus på og styrke arkitekturen og bygningskvaliteten i Viborg Kommune.

Komitéens medlemmer
Borgmester (formand)
Udvalgsformand for Kultur
Udvalgsformand for Teknik & Miljø
Direktøren for Teknik & Miljø
To eksterne repræsentanter fra Akademisk Arkitektforening

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til konkurrencen, er du meget velkommen til at kontakte Ricco Bødker Andersen på tlf. 87 87 86 44 eller via rb7@viborg.dk.

Sidst opdateret: 01.10.2018