Arkitekturens Pris

Arkitekturens Pris 2019

I Viborg Kommune sætter vi pris på god arkitektur. Derfor indbydes alle borgere til at indsende forslag af nye smukke bygninger, restaureringer, byrum og andre anlægsarbejder fra 2018, der fortjener at blive belønnet.

Send dit forslag til plan@viborg.dk, så vi har det senest den 5. maj 2019.

Om Arkitekturens Pris

Viborg Byråd nedsatte i 1987 en komité, der bedømmer byggerier og anlægsarbejder i følgende kategorier:

• Gode og smukke bygninger opført i Viborg Kommune.
• Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger samt
   restaureringer af eksisterende bygninger i Viborg Kommune.
• Andre anlæg, der anses for at bidrage til kommunens 
  forskønnelse (f.eks. byrum, pladser, parker og lignende).

Prisbelønningen gives i to niveauer – alt efter projektets arkitektur og kvalitet – til bygherren og dennes arkitekt i form af:

1.  En pengepræmie, diplom og en bronzetavle til at opsætte på 
     byggeriet.
2.  Hædrende omtale og diplom.

Komitéen ønsker gennem sit arbejde at sætte fokus på og styrke arkitekturen og bygningskvaliteten i Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 30.04.2019