Beplantningen

Takket borgmur og robust legekrat.

Borgmur af takket bøgehæk
Den eksisterende bøgehæk mellem legepladsen og parkeringsarealet, skal udvikles til at blive et takket borgmur. Laveste niveau i hækken er eksisterende højde – der lægges i løbet af de næste par år 50 cm til i sektioner, således at en egentlig tandet væg opstår. Bøgehækken er meget markant, og er med til at invitere ind på legepladsen, men danner også en smuk forgrund for det historiske voldsted. Motivet med den tandede mur gentages flere steder på Eriksborg – men som en dobbelthæk, hvor spændende løngange opstår.  

Legekrat
Øvrig plantning er robust legekrat. Plantningerne skal naturligvis også beskyttes, men vil efter få år kunne danne ramme for hulelege, fantasi og konstruktion. Plantevalget er robuste buske, der evner at skyde fra stammen, i takt med at grene brækkes af. Hække og legekrat beskyttes i etableringsfasen af et diskret plantebeskyttelseshegn.

Sidst opdateret: 20.02.2016