Udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune

Legende børn på Borgvold legeplads

Viborg Kommune arbejder med en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune. Den kalder vi Leg i Viborg

Udviklingsplanen skal klarlægge en vision for de offentlige legepladser og sikre en udvikling og bedre sammenhæng mellem de muligheder for leg og rekreation, som kommunen tilbyder sine borgere. Arbejdet med udviklingsplanen forventes færdiggjort i 2017.

Udviklingsplan
Her kan du læse mere om udviklingsplanen, og hvordan du kan deltage i arbejdet med den. Den 31. maj 2017 blev der afholdt en workshop med emnet: "Hvordan får vi meget mere LEG i Viborg Kommune?".

Borgvold
Ét af fokusområderne i udviklingsplanen har været legepladsen på Borgvold.

Her kan du kan finde flere informationer om Viborg Kommunes legepladser.

Sidst opdateret: 17.09.2019