Taphede

Ortofoto over Taphede

Taphede - byudviklingsområde øst for Viborg by.

Byrådet har besluttet, at den langsigtede byudvikling omkring Viborg by skal ske i Taphede, øst for Viborg by. Området er ca. 180 ha og ligger mellem Randersvej og Tapdrup og øst for Spangsdal mod Taphedevej.

Proces

Byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg nr. 37 med tilhørende miljørapport.

På grund af mangler i miljørapporten er forslaget kaldt tilbage og borgermødet 7. oktober er 2019 aflyst.

Et revideret planforslag og miljørapport forventes behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. november 2019.

Der skal efterfølgende udarbejdes lokalplaner for mindre områder, startende fra nord mod syd.

Byrådet vedtog i marts 2018 en helhedsplan – Helhedsplanen kan ses i den grå boks "Helhedsplan".

Der etableres et lokalråd (Taphederåd) og et bredere Taphedeforum, som bidrager til planens konkretisering og realisering.

Kontaktperson

Anette Vinther 87 87 86 23

Politiske beslutninger

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37
Byrådet 4. september 2019 (sag nr. 10)
Bemærkninger i idéfase/fordebat
Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. maj 2019 (sag nr. 30)
Igangsætning af Kommuneplantillæg nr. 37
Byrådet 27. februar 2019 (sag nr. 26)
Helhedsplan vedtaget
Byrådet 21. marts 2018 (sag nr. 21)
Værdi- og Potentialekatalog for Taphede  
Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2017 (sag nr. 2)

Gode links om Taphede

 • Viborg Naturpark

  Viborg Naturpark

  Strategi for Viborg Naturpark

 • Arkæologi - spotboks

  Arkæologi

  Undersøgelse for arkæologi i området

 • Jordbundsforhold - spotboks

  Jordbundsforhold

  Undersøgelse af jordbundsforholdene i området

Sidst opdateret: 02.10.2019