Taphede

Ortofoto over Taphede

Taphede - byudviklingsområde øst for Viborg by.

Byrådet har besluttet at den langsigtede byudvikling omkring Viborg by skal ske i Taphede, øst for Viborg by. Området er ca. 180 ha og ligger mellem Randersvej og Tapdrup og øst for Spangsdal mod Taphedevej.

Byrådet har vedtaget en helhedsplan for området. Helhedsplanen kan ses i den grå boks "Helhedsplan".

Proces
I løbet af 2018-2019 udarbejdes kommuneplantillæg for etape 1 og lokalplan for en del af etape 1.

Der etableres et lokalråd (Taphederåd) og et bredere Taphedeforum, som bidrager til planens konkretisering og realisering.

Politisk beslutninger
Helhedsplan vedtaget
Byrådet 21. marts 2018 (sag nr. 21)
Værdi- og Potentialekatalog for Taphede - 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2017 (sag nr. 2)

Kontaktperson
Anette Vinther 87 87 86 23

Gode links om Taphede

Sidst opdateret: 25.07.2018