Taphede

Ortofoto over Taphede

Taphede - byudviklingsområde øst for Viborg by.

Byrådet har besluttet at den langsigtede byudvikling omkring Viborg by skal ske i Taphede, øst for Viborg by. Området er ca. 191 ha og ligger mellem Randersvej og Tapdrup og øst for Spangsdal mod Taphedevej.

Helhedsplan
Et forslag til en helhedsplan har været i høring fra den 29. juni til den 6. september 2017.

Helhedsplanen forventes vedtaget primo februar 2018.

Kommunen har modtaget 19 bemærkninger til planforslaget, som blev forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. oktober 2017 til foreløbig drøftelse – se sag nr. 6.

Udvalget besluttede
- at kigge nærmere på etapestart og afgrænsning mod nord, øst og syd, vejforbindelse mod syd til Tapdrupvej
- at nedsætte et Taphederåd og Taphedeforum med deltagelse af interessenter,
- at undersøge  behov for aflastning af vejnet i Viborg Øst samt at visualisere og overveje placering af etageboliger

Borgermøde
Se materiale fra borgermøde den 14. august 2017.

Find helhedsplanen som pdf i den grå boks "Helhedsplan".

Proces
Når helhedsplanen er vedtaget, kan kommune- og lokalplanlægning af områdets første etape startes op.

Politisk beslutninger
Drøftelse af bemærkninger til helhedsplan
Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. oktober 2017 (sag nr. 6)
Forslag til helhedsplan -
Byrådet 21. juni 2017 (sag nr. 5)
Værdi- og Potentialekatalog for Taphede - 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2017 (sag nr. 2)
Helhedsplan igangsat - 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016 (sag nr. 19)

Kontaktperson
Anette Vinther 87 87 86 23

Gode links om Taphede

Sidst opdateret: 14.10.2017