Taphede

Ortofoto over Taphede

Taphede - byudviklingsområde øst for Viborg by.

Byrådet har besluttet at den langsigtede byudvikling omkring Viborg by skal ske i Taphede, øst for Viborg by. Området er ca. 180 ha og ligger mellem Randersvej og Tapdrup og øst for Spangsdal mod Taphedevej.
Byrådet har vedtaget en helhedsplan for området. Helhedsplanen kan ses i den grå boks "Helhedsplan".

Proces

I løbet af 2019 udarbejdes kommuneplantillæg for etape 1. Lokalplan mod nordvest forventes udarbejdet medio 2019 til medio 2020.
Kortet "Kommuneplantillæg og lokalplan" (i boksen "Links") viser de områder, hvor der startes op med planlægning af lokalplan.

I marts 2019 afholdes en idéfase med høringsfrist 4. april 2019. Se ideoplæg.

Der etableres et lokalråd (Taphederåd) og et bredere Taphedeforum, som bidrager til planens konkretisering og realisering.

Kontaktperson

Anette Vinther 87 87 86 23

Politiske beslutninger

Igangsætning af Kommuneplantillæg nr. 37
Byrådet 27. februar 2019 (sag nr. 26)
Helhedsplan vedtaget
Byrådet 21. marts 2018 (sag nr. 21)
Værdi- og Potentialekatalog for Taphede  
Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2017 (sag nr. 2)

Gode links om Taphede

Sidst opdateret: 05.03.2019