Helhedsplan for Bjerringbro

Viborg Byråd har udarbejdet en helhedsplan for Bjerringbro i samarbejde med Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet.

Helhedsplanen for Bjerringbro omfatter forslag til 20 indsatser, der medvirker til at gøre Bjerringbro mere attraktiv og velfungerende.
I planen indgår bl.a. forslag om at forny Niels Due Jensens Plads, at forbedre gågademiljøet og skabe mere helhed i midtbyen.
Helhedsplanen vil også indgå som grundlag, når Viborg Byråd på sigt igangsætter områdefornyelse af Bjerringbro.

Viborg Kommune vil nu arbejde på at realisere planens indsatser i samarbejde med Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet.

Fornyelse af Niels Due Jensens Plads

Grundfos har besluttet at give Viborg Kommune et stort og generøst sponsorat på op til 25 millioner kroner til en omfattende fornyelse af Niels Due Jensens Plads, så den bliver en oase i midtbyen med masser af vand og muligheder for leg og ophold.

Her kan du se projektet for fornyelsen af Niels Due Jensens Plads

I september 2019 blev det 1. spadestik til parken taget.

Planproces og politiske beslutninger

Godkendelse af tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro (okt. 2019)
Godkendelse af fordeling af kommunale midler på indsatser fra helhedsplanen (okt. 2019)
Igangsætning af projekt ’Åpromenaden’ (okt. 2019)
Godkendelse af fornyelsen af Niels Due Jensens Plads (juni 2019)
Godkendelse af Helhedsplan for Bjerringbro (feb. 2019)
Helhedsplan for Bjerringbro - Status på planlægningen (nov. 2018)
Godkendelse af proces og grundlag for Helhedsplan for Bjerringbro (feb. 2018)

 

 

 

Sidst opdateret: 20.01.2020