De fem Halder

De 5 haldér

800 års historie om Hald ved Viborg skal have nyt liv.

Om projektet

I det naturskønne område omkring Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie i et af Danmarks smukkeste landskaber. Fra Middelalderens borge over Enevældens herregårdsanlæg til Hald Hovedgaard, som rummer nutidens litterære mødested, herberg og naturskole.

Et stort projekt skal gøre historien mere levende

En konkurrence har givet bud på, hvordan sporene efter den historiske udvikling gøres tydelige og knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en fortælling, der taler stærkt til et bredt nutidigt publikum. Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team blev udpeget til vinder i konkurrencen med dette projekt. Arbejdet med at renovere De fem Halder omfatter at sætte voldsteder, voldgrave og stier i stand, fremhæve omridset af borge, belejringsanlæg og herregårde. I led heri fældes nogle træer og der plantes andre. Der laves også en ny udstilling, som formidler historien om magtkampe, stridigheder og belejringer og om dagliglivet mellem konger, adelsmænd og kirkens folk fra middelalderen og frem. Arbejdet forventes afsluttet i 2020.

Konsortiet

Bag projektet står et konsortium af Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Foreningen De fem Halder og Viborg Kommune, som har fået økonomisk støtte til projektet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Området

Området skønnes i dag at have 150.000 – 200.000 besøgende om året. De fem Hald’er sigter ikke alene efter flere danske turister, men i høj grad også udenlandske turister, idet De fem Hald’er er en national kulturarv med internationalt format på linje med Hammershus på Bornholm og Kalø Slotsruin på Djursland.
Sidst opdateret: 31.10.2019