De fem Halder

De 5 haldér

800 års historie om Hald ved Viborg skal have nyt liv

I det naturskønne område omkring Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie i et af Danmarks smukkeste landskaber. Fra Middelalderens borge over Enevældens herregårdsanlæg til Hald Hovedgaard, som rummer nutidens litterære mødested, herberg og naturskole.

Konkurrence om at gøre den historiske udvikling tydelig
Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team blev udpeget til vinder i konkurrencen om, hvordan sporene efter den historiske udvikling bliver tydelige i samspil med landskabet og knyttes sammen til en landskabsarkitektonisk helhed og en fortælling, der taler stærkt til et bredt nutidigt publikum.
Du kan se pressemeddelelse her.

Konkurrencedeltagerne har givet deres bud på, hvordan området skal formidles - ikke blot med skriftlig og visuel kommunikation, men også med en plan for, hvordan man kan levendegøre fortidsminderne i området. Vinderen får mulighed for at realisere sit forslag som totalrådgiver for Konsortiet.

Projektet forventes realiseret inden 2020.

50 millioner kr. fra fond og samarbejde mellem flere parter
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers 'Fond til almene Formål' gav i foråret 2015 i alt 50 mio. kr. til det samlede projekt for De fem Hald’er, som også rummer nye udgravninger og arkæologiske undersøgelser.

Konsortiet
Konsortiet der står bag projektet er Viborg Kommune, Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Foreningen De fem Halder.

Området
Området skønnes i dag at have 150.000 – 200.000 besøgende om året. De fem Hald’er sigter ikke alene efter flere danske turister, men i høj grad også udenlandske turister, idet De fem Hald’er er en national kulturarv med internationalt format på linje med Hammershus på Bornholm og Kalø Slotsruin på Djursland.

Sidst opdateret: 07.02.2018