Køb en grund

Luftfoto over Arnbjerg

Arnbjerg. En ny bæredygtig bydel syd for Viborg by

Kommunen har solgt 35 grunde ved Arnbjerg Fælled og Skovhøjen. I 2018 kommer flere til.

Hvis du er interesseret i at købe en grund, så kig her.

Flere byggegrunde i 2018
Primo 2018: 14 grunde ved Skabermøllevej (Ie i lokalplan 421)
Medio 2018: I alt 114 grunde med adgang fra Søndersøvej (Ia, Ib, Ic, Id og Ig i lokalplan 477)        

Private byggegrunde
Dele af området i Arnbjerg ejes af private. Disse grunde vil blive byggemodnet og solgt privat.

Sidst opdateret: 19.02.2018