Området i 3D

Arnbjerg i Vibcraft - du har nu mulighed for at gå en virtuel rundtur i Arnbjerg.

Vi har lagt første etape af den nye bæredygtige bydel i Vibcraft. Området får vejadgang fra Gl. Århusvej.

Du kan i Vibcraft gå rundt i området, og se veje, stier samt regnvandets forløb i området via åbne grøfter og rensedamme. Derudover er der lagt bygninger ind, som de kan komme til at se ud. Bygningerne er fiktive og viser alene volumen, dvs.bygningshøjder og bebyggelsesprocenter som angivet i lokalplanen.

I Arnbjerg etableres der åbne grøfter i stedet for store kloakrør under jorden. En lavning ved banestien udnyttes til en ny sø.

Når du er i Vibcraft kan du benytte kommandoen ”/warp Arnbjerg” – så lander du direkte i området.

VibCraft er Viborg Kommune i Minecraft - se hvordan du får adgang her

Sidst opdateret: 05.09.2017