Byggemodning

Byggemodning i gang i Arnbjerg

Byggemodningen er i fuld gang i området ved Gl. Århusvej. Første etape mellem Nørreåstien og Bjergsnæs efterskole realiseres nu.

35 grunde er solgt midt i området og flere private udstykninger er på vej. I 2018 forventer kommunen at byggemodne:

  • 14 grunde ved Skabermøllevej (øst for de grunde, der er solgt)
  • I alt 114 grunde ved Søndersøvej mod nord i etape 2 (medio 2018)
    En ny børnehave/vuggestue forventes klar i 2021 i Arnbjerg i delområde IV i lokalplan 477 (nær Søndersøvej).

Etaper
I etape 1 (lokalplan 421) opføres i alt knap 400 boliger og i etape 2 og 3 (lokalplan 477) forventes ca. 400 boliger yderligere.

Sidst opdateret: 29.11.2017