Byggemodning

Byggemodning etape 2-3

Byggemodningen er nu i fuld gang ved Søndersøvej/Vinkelvej og mod sydvest.

Der byggemodnes over 100 grunde i den nordlige del af Arnbjerg i 2018 – se mere under ”køb en grund”.

Aktuelt
Den nye rundkørsel ved Søndersøvej/Vinkelvej tager form. Dette betyder, at Søndersøvej er spærret i perioden frem til 29. juni 2018.
I uge 27-28 er Vinkelvej spærret ved Vinkelvej 51, da nye spildevandsledninger fra Arnbjerg skal tilsluttes ledningen i Vinkelvej.

Inde i området udgraves for nye regnvandsbassiner og der lægges fjernvarme og vandledninger. Energi Viborg omlægger eksisterende højspændingsledning, til nyt tracé langs Skabermøllesti.

Viborg Museum har siden februar været i gang med at undersøge det nordlige område for arkæologi. Arnbjerg var også populært blandt vore forfædre. Læs mere under baggrund/kulturhistorie.

Etaper
I etape 1 (lokalplan 421) opføres i alt knap 400 boliger og i etape 2 og 3 (lokalplan 477) forventes ca. 400 boliger yderligere.

Sidst opdateret: 19.06.2018