Kulturhistorie

Forundersøgelse for kulturhistoriske værdier

Arnbjergs kulturarv spiller en væsentlig rolle i forhold til områdets identitet

Kulturarv

Det er vigtigt at formidle de kulturhistoriske værdier i området. Viborg Museum har derfor undersøgt områdets arkæologi. Se forundersøgelser fra efteråret 2010 ovenfor.

Historie

Området ligger på kanten mellem lavt søland og højdedrag.
Der har tidligere været bosætning i området. Der er fundet spor fra den yngre jernalder på kanten af området mod nord og spredte hustomter fra bronzealderen midt i området.
Samtidig har der været hulveje/stier, som bl.a. forbandt Søndermølle med Rindsholm Mølle. Disse kulturhistoriske spor vil indgå i formidling af områdets kvaliteter (infoskilte mv).

Navne

Arnbjerg refererer til den høje skovklædte bakke i området, Arindbjerg. Ved bjergets næs, der stikker frem mod vest, ligger Bjergsnæs Efterskole med udsyn over de lavereliggende enge ved søerne. 
Ejerlavet i området refererer til de lave enge: Søgårde.
Søerne mod nordvest kaldes samlet Søndre Mose. Disse søer er dannet ved tørvegravning og opstået i en tid, hvor der lå et teglværk ved Søndersøvej/Øster Teglgårdsvej. 

Nyttige links

  • Flintdolk fra "Dalsgård"

    Rapport fra Museet

    Arkæologiske bevaringsværdier i forbindelse med "Strukturplan for Søndersøområdet"

Sidst opdateret: 20.09.2015