Baggrund

Illustration over området i etaper

Arnbjerg er et bakkedrag, der ligger mellem Søndersø og Århusvej. Midt i området er en god sti (Nørreåstien) til Viborg By mod vest og Bruunshåb mod øst

Lokalplan for 1. etape er i gang
Lokalplan nr. 421 for det gule område på billedet herover blev vedtaget af Viborg Byråd den 3. september 2014 (sag nr. 27).

Lokalplan for 2 og 3 etape
Lokalplan nr. 477 har været på Teknisk Udvalg den 21. juni 2017 (sag nr. 10) og kommer på Økonomi- og Erhvervsudvalget onsdag den 23. august 2017 og i Byrådet onsdag den 30. august 2017. Lokalplanen kommer i offentlig høring i 4 uger som forslag den 31. august 2017.

Helhedsplan
Byrådet vedtog i 2009, at udarbejde en overordnet plan for samspillet mellem landskab og by inden opstart af lokalplaner. En helhedsplan for et større område blev vedtaget i december 2011 - Strukturplan Viborg Syd.

Behov
Generelt flytter mange i Danmark fra land til by. Samtidig lever vi længere, og vi bor færre i husstanden. Det medfører behov for nye boliger.
I Viborg By er der i perioden 2002 - 2012 bygget ca. 400 boliger pr. år. Viborg Kommunes befolkningsprognose forudser, at der bygges ca. 60 boliger pr. år i Arnbjerg. Samtidig omdannes et centralt areal ved Viborg Station - Viborg Baneby.
Danske Byggeri forventer, at der bliver behov for ca. 2.000 nye boliger i Viborg By i 2020.

Sidst opdateret: 28.10.2019