Bæredygtighed

Regnvandsbasin med blomster

Byrådet ønsker at skabe et attraktivt nyt boligområde med fokus på en bæredygtig ny bydel

I Arnbjerg bliver regnvand en synlig ressource. Overfladevand ledes i åbne render, som gør at regnvandet fordamper og renses inden det ledes ud i søer. Dette kaldes LAR (LokalAnvendelseafRegnvand).

På den enkelte grund skal regnvand føres i render og kan f.eks. bruges til blomsterbede.

Bæredygtighed er indarbejdet i Lokalplan 421, boligområde i Arnbjerg:

    - Større grønne områder
    - Krav om lavenergihuse (BR2020)
    - Åbne regnvandsgrøfter og rensedamme
    - Begrænset belægning
    - At bygge kompakt
    - Varierende boligtyper
    - Direkte stier, biler kører omvej
    - Affaldssortering

 

Sidst opdateret: 03.07.2017