Viborgs bevaringsværdige huse - fotoprojekt

Sct Mogens Gade - Foto: Peter Jakobsen

Den lokale bygningskulturforening Viborg Fonden har fotograferet de bevaringsværdige bygninger inden for Viborg bymidte (SAVE værdi 1-4).

Fotoprojektet er gennemført i et samarbejde mellem Viborg Fonden, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur og Viborg Kommune med støtte fra Kulturstyrelsen og Realdania.

Samtidig er der scannet historiske fotos ind af bygningerne og billederne er efterfølgende lagt ind i Kulturstyrelsens database for fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB).

Herved er der nu skabt et grundlag for blandt andet at kunne sammenligne og vurdere de bevaringsværdige bygningers tidligere og nuværende udseende og tilstand.

Det opgraderede FBB-register udgør et nyttigt redskab i såvel kommunens planlægning og sagsbehandling som en hjælp til husejerne med at passe på bevaringsværdierne på en kvalificeret måde.

Fotoprojektet blev afsluttet med en udstilling på rådhuset i februar 2018 om bygningsbevaring generelt og om de bevaringsværdige bygninger i Viborg – se plancher fra udstillingen.

Til åbningen blev endvidere vist en række af de nye fotos sammenholdt med de historiske fotos, udarbejdet af Peter Jakobsen (Viborg Fonden) – se før og nu fotos.

Læs mere om FBB databasen

Sidst opdateret: 26.07.2018