To hold arbejder videre i konkurrencen om at gøre Viborgs historiske bykerne tilgængelig for alle

Pressemeddelelse udsendt den 16.11. 2011:

Projektkonkurrencen, der skal vise nye veje for tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne, er gået ind i sin afgørende fase. Den endelige vinder forventes at blive udpeget i foråret 2012.

Fem hold har deltaget i konkurrencen, og dommerkomitéen har nu udvalgt to, der går videre i anden runde, hvor de hver især viderebearbejder deres konkurrenceforslag. I sidste ende skal projektet være med til at sikre, at alle mennesker – med eller uden handicap – får lige adgang til oplevelser af kulturarven i Viborg.

De to vinderhold er:

SLA
Public Arkitekter
2+1 Idébureau

Schønherr
Creo Arkitekter
Jørgen Overby, Jørgen Overbys Tegnestue
Prof. Martin Zerlang, Københavns Universitet
Mads Frederik, Mads Frederik Photography & Graphic Design
Peter Søndergaard, Trafikrevision
Lia Ghilardi, Noema Research and Planning Ltd (UK)

Dommerkomiteen har i bedømmelsen af konkurrenceforslagene lagt særlig vægt på forslagenes syn på tilgængelighed og de historiske omgivelser – først og fremmest balancen mellem hensynet til den oprindelige kulturarv og tilføjelse af nutidige elementer i bykernen. Komiteen har også bedømt konkurrencedeltagernes måde at gøre brug af både fysiske og formidlingsmæssige løsninger.

De to udvalgte hold vil i løbet af de kommende måneder bearbejde deres forslag ud fra dommerkomitéens bemærkninger og anbefalinger. Det forventes, at en endelig vinder kan udpeges i foråret 2012.

Forskellige tilgange til projektet
Konkurrencen viser tydeligt, at det er en udfordrende opgave at skabe tilgængelighed for alle i en historisk bykerne, og at det er en udfordring, som kan tolkes og løses på meget forskellig vis.

Formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, Johannes F. Vesterby, siger om bedømmelsen:

"Det har været spændende at se alle de forskellige forslag til at indarbejde tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne. Det er tydeligt, at opgaven er udfordrende og kræver indlevelse og grundighed for at nå frem til et godt resultat. Det viser de to udvalgte vinderforslag. Samtidig repræsenterer de også to meget forskellige tilgange til opgaven, som vi glæder os til at se blive foldet endnu mere ud."

Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, supplerer:

"De to vinderforslag rummer meget interessante bud på opgaveløsningen både i deres idémæssige udgangspunkt og deres konkrete løsningsforslag. Nu får begge hold mulighed for at arbejde videre med deres forslag og yderligere konkretisere, hvordan man med nytænkning og kreativitet kan skabe god og ligeværdig adgang for alle til en historisk bykerne – på en måde, der respekterer og harmonerer med de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der findes i Viborg."

Læs mere
Alle fem forslag samt konkurrenceprogram og dommerbetænkning kan ses på hjemmesiden
www.viborg.dk/tilgaengelighed

Yderligere oplysninger
Johannes F. Vesterby, Formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, tlf. 30 85 89 77
Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Kåre Jørgensen, Direktør for Teknik og Miljø, Viborg Kommune, tlf. 87 87 55 00

FAKTA
Projektkonkurrencen blev udskrevet i foråret 2011 af Viborg Kommune i partnerskab med Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Overskriften for konkurrencen er ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv”. Målet med projektet er at vise nye veje for tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - og at skabe ligeværdig adgang til oplevelsen af kulturarven.

Projekt med internationalt afsæt
”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” indgår som et pilotprojekt i det internationale samarbejde League of Historical and Accessible Cities, der koordineres af European Foundation Centre (EFC). De indtil videre seks igangværende projekter i fem forskellige lande sætter alle fokus på den fælles problemstilling: hvordan man på én og samme tid kan bevare kulturarven i de europæiske bykerner og sikre, at den kan opleves af alle. Læs mere på hjemmesiden for League of Historical and Accessible Cities: www.lhac.eu

Om konkurrencen
Konkurrencen "Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv" er udskrevet som en indbudt konkurrence med forudgående EU-udbud og prækvalifikation. Fem tværfaglige hold har deltaget i konkurrencen, heraf er to valgt ud som vindere af første runde. De to udvalgte hold går videre i en anden runde (udbud med forhandling), hvor de videreudvikler deres forslag på baggrund af dommerkomitéens bemærkninger og anbefalinger.

De fem deltagerhold (i alfabetisk rækkefølge)

Bascon og metopos
Exners Tegnestue
CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion
Viborg Ingeniørerne

NIRAS
Arkitema
Erik Einar Holms Tegnestue
Handiplan Plus
Alexandra Instituttet

Rambøll Danmark
Erik Møller Arkitekter
Bysted
Rambøll Management Consulting

Schønherr
Creo Arkitekter
Jørgen Overby, Jørgen Overbys Tegnestue
Prof. Martin Zerlang, Københavns Universitet
Mads Frederik, Mads Frederik Photography & Graphic Design
Peter Søndergaard, Trafikrevision
Lia Ghilardi, Noema Research and Planning Ltd.

SLA
Public Arkitekter
2+1 Idébureau

Dommerkomité
Dommerkomitéen består i både første og anden runde af:

· Jens Ravn. Byrådsmedlem (S), Viborg Kommune
· Johannes Vesterby. Byrådsmedlem (V), Viborg Kommune
· Kåre Jørgensen. Direktør for Teknik og Miljø, Viborg Kommune
· Torben Svanberg. Direktør, Bevica Fonden
· Gert Olsen. Specialkonsulent, Arbejdsmarkedets Feriefond
· Marianne Kofoed. Projektleder, Realdania
· Christian Andersen. Projektleder, Realdania
· Per Følner. Arkitekt MAA, fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening
· Hanne Bat Finke. Arkitekt MAA MDL, fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening
· Karin Bendixen. Journalist, cand. public. og tilgængelighedsrådgiver, fagdommer udpeget af projektets styregruppe

Sidst opdateret: 24.05.2014