Formidling

Hatch & Bloom blev udpeget som rådgiver til at varetage opgaven med at skabe formidling af tilgængeligheden og tilgængelig formidling

Kravene til formidlingen blev formuleret således:
De nye formidlingsmæssige tiltag skal tænkes sammen med de fysiske tiltag og understøtte og fremme tilgængeligheden i Viborgs historiske bykerne, så man som bruger kan navigere i byen og ved, hvor man kan færdes i et tilgængeligt miljø.

I opgaven arbejdes med en kombination af skiltning, en app til mobiltelefoner og en folder.

Samtidig er det målet at gøre eksisterende information om byens historie, fortællinger og steder tilgængelig for alle via eksisterende platforme.

Opgaven omfatter kortlægning, bruger-interviews, fælles idéudvikling, udvikling af strategi og implementering.

Det samlede budget er 2 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar.

Sidst opdateret: 02.09.2016