Det internationale perspektiv

Diplom

Internationalt demonstrationsprojekt
Projektet i Viborg er ét blandt flere demonstrationsprojekter i det internationale samarbejde League of Historical and Accessible Cities (LHAC), som er sat i gang af en særlig Disability Interest Group under European Foundation Centre (EFC). Dette initiativ har til formål at skabe en platform for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser med fokus på, hvordan tilgængeligheden i de historiske bykerner kan forbedres.

EFC 
EFC er en sammenslutning af europæiske fonde med over 230 medlemmer, der bl.a. arbejder for at styrke samarbejde og netværksdannelse fondene imellem.

LHAC
LHAC blev præsenteret på konferencen ”Global Forum on Accessible Cities” i Torino 16-17. juni 2010, der samlede repræsentanter for europæiske organisationer, foreninger, netværk. I forbindelse med konferencen mødtes medlemmerne i LHAC for at udveksle erfaringer fra de enkelte projekter.

Sidst opdateret: 02.09.2016