Baggrund for projekt Tilgængelighed i historiske bykerner

Domkirken

Nye veje til Viborgs kulturarv. Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden har sammen med Viborg Kommune gjort det muligt for alle at færdes i den historiske bykerne i Viborg.

Tid
Projektet blev påbegyndt 2010 og er færdigt ved indvielsen 23. september 2016.

Økonomi
Samlet økonomisk ramme for projektet: 25,9 mio. kr. Her af udgør den samlede anlægssum 18,6 mio. kr. ekskl. moms, inkl. rådgiverhonorar og øvrige udgifter.

Sidst opdateret: 28.09.2016