Fremtidens parcelhuskvarter

Parcelhus, september 2014

Hvordan sikrer vi, at ældre parcelhusområder også er attraktive for fremtidens familier?

Analyse af ældre parcelhusområder
Viborg Kommune deltager i et analyseprojekt, som Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter støtter under byfornyelsesloven blandt 10 andre projekter. Fuglebakkekvarteret i Viborg Vestby er valgt, fordi det repræsenterer et typisk boligområde fra 1960-80. I projektet indgår et tilsvarende område i Høje Taastrup.

Formålet
Formålet med projektet er at belyse mulige fremtidige udfordringer og indhente viden og inspiration til hvordan disse udfordringer kan imødekommes.

Udviklingsmuligheder
Tendenser og muligheder kortlægges i samarbejde med Terroir Arkitekter, Oxford Research og Bolius (Boligejernes Videncenter).
Arkitekterne vil pege på generelle udviklingsmuligheder og lave et idékatalog, men der er ikke planer om konkrete fysiske ændringer.

Borgermøde
Der blev afholdt borgermøde onsdag d. 24. september kl. 19 - 21, hvor der var et åbent debatmøde om projektet.
Mødet foregik på Finderuphøj Skolen.

Se området
Projektområde (pdf) 

Sidst opdateret: 21.09.2017