Bæredygtig byudvikling i små og mellemstore nordiske byer

Viborg Kommune deltager I 2017 – 2019 i et nordisk projekt om bæredygtig byudvikling i små og mellemstore nordiske byer.

Projektet skal udvikle en fælles nordisk strategi for, hvordan byer og deres opland kan udvikle deres attraktivitet ved at sikre et godt og inkluderende bymiljø, der er økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt.

For at opnå resultater er der etableret et netværk af 16 små og mellemstore nordiske byer. Byerne er valgt, så de repræsenterer en god variation i størrelse, udfordringer, ambitioner og lokalisering. De har både fællestræk og tilstrækkelig variation til, at alle kan lære af hinanden.

Byerne er inddelt i 4 mindre arbejdsgrupper, der samarbejder om hvert deres delprojekt. Viborg, Hamar (Norge), Lund (Sverige) og Vaasa (Finland) Kommuner udgør sammen en gruppe, der arbejder med ’Liveability and attractive towns’.

Du kan læse mere om Gruppe 1’s projekt her:

Projektet er iværksat af Nordisk Ministerråd under det norske formandskab i 2017.  Projektledelsen varetages af det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbejde med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og Miljødepartementet.

 

Sidst opdateret: 03.04.2019